Viktiga siffror

Viktiga siffror

Lönebikostnader

För arbetsgivaren 2017 2016
Arbetslöshetsförsäkring (17-64 år) lönesumma 0-2 044 500€   1%
Arbetslöshetsförsäkring (17-64 år) lönesumma 0-2 059 500€ 0,8%  
Arbetslöshetsförsäkring (17-64 år) lönesumma över 2 044 500€   2,75%
Arbetslöshetsförsäkring (17-64 år) lönesumma över 2 059 500€ 1,7%  
Arbetslöshetsförsäkring för delägare (ej FöPL) 0,8% 1%
Olycksfallsförsäkring, % beror på olycksfallsrisken 0,3%-8% 0,3%-8%
Grupplivförsäkring i medeltal 0,067% 0,067%
Socialskyddsavgift, endast klass 1 1,08% 2,12%
ArPL lönegräns 58,19€/mån 57,51€/mån
ArPL-premie för tillfällig arbetsgivare (lönesumma under 8 238€/6 månader eller ej fast anställd)   25,1%
ArPL-premie för tillfällig arbetsgivare (lönesumma under 8 334€/6 månader eller ej fast anställd) 25,1%  
ArPL-premie (exkl. kundgottgörelse)   24%
ArPL-premie (i medeltal) 24,40%  
För arbetstagaren 2017 2016
Arbetstagarens andel av ArPL för de under 53 år 6,15% 5,7%
Arbetstagarens andel av ArPL för de över 53 år   7,2%
Arbetstagarens andel av ArPL för de i åldern 53-63 år 7,65%  
Arbetstagarens andel av ArPL för de i åldern 63-67 år 6,15%  
Arbetslöshetsförsäkring för anställda 1,60% 1,15%
Arbetslöshetsförsäkring för delägare (ej FÖPL) 0,7% 0,46%
FÖPL-premie för de under 53 år 24,1% 23,60%
FÖPL-premie för de över 53 år 25,6% 25,1%

Räntor

Allmän dröjsmålsränta
Januari - December 2015 7,5%
Januari - December 2016 7,5%
Grundränta
Januari - December 2015 0,25%
Januari - Juni 2016 0%
Juli - December 2016 0%
Januari - Juni 2017 0%

Beskattningsvärden för naturaförmåner

  2017 2016
Telefonförmån 20,00€ 20,00€
Mobilförmån 20,00€ 20,00€
Kostförmån (6,40€ - 10,30€) 6,40€ (6,30€ - 10,20€) 6,30€
Kostförmån för restauranger 5,44€ 5,36€
Kostförmån för anstalter 3,84€ 3,78€
Kostförmån för skolor 4,80€ 4,73€

Moms

  2017 2016
Allmän momsskattesats 24% 24%
Moms på livsmedel och foder 14% 14%
Moms på böcker, medicin, motionstjänster, bioföreställningar, persontransporter, inkvartering, kultur- och underhållningsevenemang, tv-licens och försäljning av konstver 10% 10%

Reseomkostnadsersättningar

  2017 2016
Km-ersättning för egen bil 0,41€/km 0,43€/km
km-ersättning för bilförmån 0,10€/km 0,13€/km
Tillägg för transport av personer 0,03€/km/person 0,03€/km/person
Dagtraktamente (över 10 timmar) 41,00€ 40,00€
Halvdagtraktamente (över 6 timmar) 19,00€ 19,00€
Ersättning för måltid (max 2) 10,25€/måltid 10,00€/måltid
Nattresepenning 12,00€ 12,00€