Löneräkning

Vi räknar ut lönerna för dina anställda

Många saker skall beaktas vid löneräkning. Är era anställda på månads- eller timlön? När har övertid skett, och hur skall den ersättas? Hur och när skall semesterlöner beaktas? Allt detta sköter vi om och dessutom meddelar vi skatterna till skattemyndigheten inom utsatt tid. Vi gör även årsanmälningar till skattemyndigheten och försäkrningsbolag. När löne- och arbetsintyg efterfrågas fixar vi även dem. Om ni använder vår betalningstrafiktjänst så ser vi även till att lönerna utbetalas i tid.