Bokföring

Bokföring för små och medelstora företag

Du kan lungt sätta bokföringsanvsaret över på oss. Vi har mångårig erfarenhet av bokföring och vi följer ständigt vad som sker inom branschen. Vi ger dig grunderna för att göra goda ekonomiska beslut. Från oss får du rapporter som vi tillsammans kan tolka för att ditt företag kan dra bästa nytta av varje situation.

Till våra tjänster hör:

  • månatlig redovisning och analys
  • momsberäkning
  • budgetuppföljning
  • rapportering till myndigheter och försäkringsbolag
  • uppgörande av bokslut
  • skattedeklarationer

Kontakta oss när ni vill ha klarhet i sifferdjungeln.