Betalningstrafik

Löneutbetalningar, fakturabetalning

Om ni låter oss sköta hela betalningstrafiken så sänds inköpsfakturorna direkt till oss och vi ser till att alla betalningar görs senast på förfallodag. Ni behöver alltså inte bekymra er över om leverantören, löntagaren eller skatteverket har fått sin betalning, det sköter vi om.