Ändring av omsättningsgräns för momsskyldighet

Ändring av omsättningsgräns för momsskyldighet

Den 1 januari 2016 höjs omsättningsgränsen för momsskyldighet. Från att ha varit 8 500 euro/år blir den nu 10 000 euro/år. Är omsättningen mellan 10 000 och  30 000 kan momslättnad beviljas. De nya gränserna tillämpas på räkenskapsperioder som börjar 1.1.2016 eller senare.

Skyldigheten att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning får således även samma förändring. Det betyder att företag vars omsättning överstiger 10 000/räkenskapsperiod bör erbjuda kvitto från årsskiftet.