Vi finns nu på Stationsvägen

Företagstjänst H.Löfgren har flyttat till nya utrymmen.

Harry har gått över i annan tjänst och nu är det vi som tagit över. Du hittar oss på Stationsvägen 1, våning 5.

Välkommen in!

Jessica & Viktoria

Ändring av omsättningsgräns för momsskyldighet

Den 1 januari 2016 höjs omsättningsgränsen för momsskyldighet. Från att ha varit 8 500 euro/år blir den nu 10 000 euro/år. Är omsättningen mellan 10 000 och  30 000 kan momslättnad beviljas. De nya gränserna tillämpas på räkenskapsperioder som börjar 1.1.2016 eller senare.

Skyldigheten att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning får således även samma förändring. Det betyder att företag vars omsättning överstiger 10 000/räkenskapsperiod bör erbjuda kvitto från årsskiftet.

Våra första hemsidor

Vi har tillsammans med vår reklambyrå, Njoy Production, tagit fram ny hemsida för vårt företag. Vi kan nu informera om viktiga datum och händelser direkt på webben. Kolla även in vår enkla moms -räknare till höger på framsidan.

Nya utrymmen

Vi flyttar till nya utrymmen på Herrholmsgatan 14 (f.d. Njoy Production). Ingången från gårdssidan från Rådhusgatan (15). Välkommen in i bokföringsärenden.

Skall du grunda eget?

Kontakta oss före du grundar eget.