Tärkeät luvut

Tärkeät luvut

Sivukulut

Työnantajille 2017 2016
Työttömyysvakuutus (17-64 vuotiaat) palkkasumma 0-2 044 500€   1%
Työttömyysvakuutus (17-64 vuotiaat) palkkasumma 0-2 059 500€ 0,8%  
Työttömyysvakuutus (17-64 vuotiaat) palkkasumma yli 2 044 500€   2,75%
Työttömyysvakuutus (17-64 vuotiaat) palkkasumma yli 2 059 500€ 1,7%  
Työttömyysvakuutus osaomistajillle (ei YEL-alainen) 0,8% 1%
Tapaturmavakuutus, työn tapaturmariskin mukaan 0,3%-8% 0,3%-8%
Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,067% 0,067%
Sosiaaliturvamaksu, ainoastaan luokka 1 1,08% 2,12%
TyEL-ansion raja 58,19€/kk 57,51€/kk
TyEL, tilapäinen työnantaja (palkkasumma alle 8 238 €/6 kk tai vain tilapäisiä työntekijöitä)   25,1%
TyEL, tilapäinen työnantaja (palkkasumma alle 8 334 €/6 kk tai vain tilapäisiä työntekijöitä) 25,1%  
TyEL (pl. asiakashyvitystä)   24%
TyEL (keskimäärin) 24,40%  
Työntekijälle 2017 2016
Työeläkevakuutusmaksu (alle 53 v.) 6,15% 5,7%
Työeläkevakuutusmaksu (vähintään 53 v.)   7,2%
Työeläkevakuutusmaksu (53-63 v.) 7,65%  
Työeläkevakuutusmaksu (63-67 v.) 6,15%  
Työttömyysvakuutusmaksu, palkansaaja 1,60% 1,15%
Työttömyysvakuutusmaksu, osaomistaja (ei YEL-alainen) 0.7% 0,46%
YEL-maksu (alle 53 v.) 24,1% 23,6%
YEL-maksu (vähintään 53 v.) 25,6% 25,1%

Korot

Yleinen viivästyskorko
Tammikuu - Joulukuu 2015 7,5%
Tammikuu - Joulukuu 2016 7,5%
Peruskorko
Tammikuu - Joulukuu 2015 0,25%
Tammikuu - Kesäkuu 2016 0%
Heinäkuu - Joulukuu 2016 0%
Tammikuu - Kesäkuu 2017 0%

Luontoisetujen verotusarvoja

  2017 2016
Puhelinetu 20,00€ 20,00€
Matkapuhelinetu 20,00€ 20,00€
Ravintoetu (6,40€ - 10,30€) 6,40€ (6,30€ - 10,20€) 6,30€
Ravintoetu ravintolat 5,44€ 5,36€
Ravintoetu laitokset 3,84€ 3,78€
Ravintoetu koulut 4,80€ 4,73€

ALV

  2017 2016
Yleinen alv-verokanta 24% 24%
Elintarvikkeet ja rehut 14% 14%
Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, käyntisatamapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, televisioluvat ja taide-esineiden ensimyynti 10% 10%

Matkakustannusten korvaukset

  2017 2016 2015
Km-korvaus omalla autolla 0,41€/km 0,43€/km 0,44€/km
Km-korvaus käyttöetuautolla 0,10€/km 0,13€/km 0,13€/km
Korvaus henkilökuljetukseen 0,03€/km/hkl 0,03€/km/hkl 0,03€/km/hkl
Yli 10 tunnin työmatka (kokopäiväraha) 41,00€ 40,00€ 40,00€
Yli 6 tunnin työmatka (osapäiväraha) 19,00€ 19,00€ 18,00€
Ateriaetu (maks 2) 10,25€/ateria 10,00€/ateria 10,00€/ateria
Yömatkaraha 12,00€ 12,00€ 12,00€